Werkwijze


Als u merkt dat uw kind ergens last van heeft of als de relatie met uw kind en uzelf niet goed loopt of als u van de leerkracht hoort dat deze zich zorgen maakt, is het wellicht tijd om eens contact op te nemen met Praktijk Kinderspel.

Na het eerste (telefonisch of email) contact met de ouders vindt een gesprek met de ouders plaats. Hierin bespreekt de therapeut samen met de ouders wat de hulpvraag is, hoe de ontwikkeling van het kind is verlopen en waar de specifieke behoeften liggen. Na dit gesprek zal het kind in een aantal sessies van een uur worden begeleid.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de mogelijkheden van het kind, de problematiek en de specifieke omstandigheden. Zo nodig of desgewenst vindt er een oudergesprek plaats. Het afsluiten van de behandeling gebeurt in gezamenlijk overleg.

De belangrijkste graadmeter is dat het kind aangeeft geen klachten meer te ervaren of met zijn/haar klachten om te kunnen gaan. Bij het vermoeden van de aanwezigheid van een stoornis zal uw kind worden doorverwezen naar andere personen of instanties.

Annuleren
Er kan altijd een reden zijn dat u de afspraak moet afzeggen. Wilt u alstublieft ruim (min.24 uur) van te voren uw afspraak annuleren? Dan wordt deze niet in rekening gebracht.

Geheimhouding
Praktijk Kinderspel is gebonden aan geheimhoudingsplicht en zal nooit zonder toestemming van de client informatie aan derden verstrekken.

Openingstijden
De Praktijk is momenteel geopend op maandag en dinsdag van 8.00u tot 18.00u en op zaterdag van 9.00 tot 12.00u. Alleen op afspraak.