Algemene tips vergoedingen


Verschillende verzekeraars vergoeden de kosten voor integratieve kindertherapie, mits u een aanvullende verzekering heeft. Informeer zelf, voordat uw kind begint aan therapie, eerst goed bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. U kunt hier bekijken of u voor vergoeding in aanmerking komt. Integratieve Kindertherapie valt bij sommige verzekeringsmaatschappijen onder de zogenaamde "alternatieve geneeswijzen". Sommige maatschappijen vergoeden alleen 1e lijns psychologen (awbz) en dus niet de Integratieve Kindertherapie.
  • Stuur altijd uw facturen naar uw zorgverzekeraar in en bewaar altijd een kopie voor uzelf.
  • Soms is vergoeding ook mogelijk via gemeentelijke instanties. Informeer of u onder "de regeling sociale voorzieningen" kan vallen. Mensen met een lager inkomen (afhankelijk van de hoogte) of met een bijstandsuitkering kunnen hiervoor in aanmerking komen.
  • U kunt uw huisarts vragen met een schriftelijke verwijzing uw aanvraag tot vergoeding te ondersteunen.
  • Bij kindertherapie kunt u op school van uw kind aan de schoolmaatschappelijk werker een verzoek doen om voor u een coulanceverklaring te schrijven en daarmee het verzoek tot vergoeding mede te ondersteunen.
  • Mocht u overwegen een coulanceverzoek in te gaan dienen bij uw verzekeringsmaatschappij of bij andere instellingen, dan is het meest efficiënt als u alle (ondersteunings)verklaringen van bijvoorbeeld huisarts, school, Praktijk Kinderspel verzamelt en tegelijk als één verzoek indient bij de desbetreffende afdeling en/of bijzondere zorgcommissie.
  • Door registratie bij het SKJ is vergoeding vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk. Tevens biedt het rugzakje mogelijkheden om hulp in te schakelen voor kinderen en ouders. Dit kan in de school zijn, maar ook in de praktijk. U kunt PGB bij uw gemeente aanvragen.
  • Mocht u niet voor vergoeding in aanmerking komen, dan kunt u de gemaakte kosten voor Integratieve Kindertherapie opvoeren als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte.