Bij welke problematiek


Veel problemen kunnen met integratieve kindertherapie worden behandeld, bijvoorbeeld:

Gevoeligheid voor falen, veel ruzie maken, rusteloos en/of verstorend gedrag (thuis of op school), agressiviteit, gedragsproblemen, angsten, stil of teruggetrokken zijn, piekeren, overpresteren, pesten, bedplassen, problemen met echtscheiding, concentratieproblemen, lichamelijke klachten, nachtmerries, sociaal isolement, rouwverwerking bij verlies van dierbaren, traumaverwerking, seksualiteitsproblemen, slaap-of eetproblemen, omgaan met bijzondere eigenschappen (hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit).

Natuurlijk kunnen er veel meer gebeurtenissen of problemen zijn waardoor kinderen kunnen vastlopen in hun dagelijkse leven. Ervaring leert dat als kinderen hun eigen gevoelens, gedachten en hun eigen krachten goed leren kennen, ze dan veel meer controle over hun klacht krijgen, waardoor deze verdwijnt of beter hanteerbaar wordt.