Aangesloten bij SCAG


Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorgdraagt voor klachten- en geschillenregeling. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Alle NVPA-zorgverleners zijn aangesloten bij een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie (SCAG). Ze doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als u die onvrede met uw therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan ondersteunen wij u hierbij. Onderstaand vindt u informatie over hoe dit in zijn werk gaat. 

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk om uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op die manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. 

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie die niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie dit gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld. 
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk. Om de klachtenfunctionaris in te zetten, neemt u contact op met het secretariaat van het SCAG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen. 

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wensen tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen. 
Een geschil indienden bij de geschillencommisie kost 50 euro. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht. 
U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.
 
Als er sprake is van een ernstige klacht, dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165-567014, bij de inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep. Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat wordt verzorgd door het TCZ. 

U kunt ook altijd contact opnemen met beroepsvereniging het NVPA. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op dinsdag- en donderdagochtend op nummer 0413-330680. U kunt ook een mail sturen naar info@nvpa.org.