Wie is Paola Tol?


Paola Tol is integratieve kindertherapeut en EMDR-therapeut. Ze is afgestudeerd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam en ze heeft de module Adolescentie Psychologie aan de Open Universiteit afgerond. Sinds 2000 werkt zij met kinderen en na haar afstuderen heeft zij in twee verschillende psychologenpraktijken gewerkt. Sinds 2006 voert zij haar eigen praktijk op het Oorgat 20a, 1135 CR te Edam. Zij neemt deel aan een intervisiegroep en is lid van de beroepsvereniging het NVPA. Mede daardoor zijn er verschillende zorgverzekeraars die de therapie geheel of deels vergoeden. U kunt uw zorgverzekeraar om informatie vragen hierover. Paola staat ingeschreven bij het AGB-Z (Algemeen gegevensbeheer zorgverleners) onder nummer: 94007001 en het nummer van de praktijk is: 9456361 Paola is geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Deze registratie houdt in dat ze voldoet aan alle wettelijke eisen voor haar vakgebied. Dit maakt het voor clienten makkelijker om via een Persoonlijk Gebonden Budget (PGB) begeleiding bij Praktijk Kinderspel te krijgen.