Informatie voor scholen


Leerkrachten zien kinderen regelmatig en langdurig. Zij voelen vaak haarfijn aan welke kinderen niet goed in hun vel zitten. Soms maken zij zich zorgen over een kind, maar weten zij niet waar ze ouders naartoe kunnen verwijzen voor hulp.

Redenen waarom leerkrachten kunnen verwijzen of zelf hulp vragen bij Praktijk Kinderspel zijn ondermeer:
 • kinderen die pesten of gepest worden
 • kinderen die een moeizame relatie hebben met de leerkracht of leerlingen
 • kinderen die een teruggetrokken of explosieve houding hebben
 • kinderen die druk doen of faalangstig zijn
 • kinderen die allerlei lichamelijke klachten hebben
 • kinderen die gedrag vertonen waar kinderen van zijn/haar leeftijd al overheen gegroeid zijn (bv. poep- en plasproblemen)
 • kinderen waarvan het vermoeden bestaat dat het thuis niet zo goed gaat of die andere nare ervaringen hebben
 • kinderen die anders leren dan andere kinderen, die hoogbegaafd zijn of juist heel spiritueel en die daardoor geen aansluiting kunnen vinden bij de rest van de groep
 • kinderen met een stoornis of langdurige ziekte en niet goed weten hoe daarmee om te gaan

Vaak hebben dit soort problemen invloed op hun functioneren op school of gaan kinderen juist minder goed functioneren op sociaal-emotioneel gebied doordat ze leerproblemen hebben.

Leerkrachten kunnen ouders verwijzen naar Praktijk Kinderspel, maar zij kunnen ook zelf om hulp vragen. Desgewenst, op verzoek van ouders of school, kan er een observatie van een kind op school plaatsvinden, waarna er advies gegeven wordt over de begeleiding van het bewuste kind in de groep.

Scholen kunnen tevens een beroep op mij doen als spreker op ouderavonden of voor de workshop Effectief communiceren met kinderen, speciaal voor professionals die werken met kinderen.

Zie ook op de homepage het trainingaanbod:
 • training Mezelf, ondanks de scheiding van mijn ouders
 • Cursus Cool Kinderspel, een groepstraining in sociale weerbaarheid voor kinderen 8-12jr met moeite in sociale situaties

Indien er meer kinderen zijn van dezelfde school die een dergelijke training zouden kunnen gebruiken, dan is het mogelijk om de training op school (en mogelijk onder schooltijd) te laten plaatsvinden.